Τυπώστε την κάρτα είτε κάνοντας δεξι click πάνω στην εικόνα και επιλέξτε Print Picture,
είτε επιλέγοντας απο το μενού File/Print (Ctrl+P)

Μην ξεχάσετε να σημειώστε επάνω το User-id που χρησιμοποιείτε στο Forum